Kinder Joy of moving to program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany przez Grupę Ferrero. U podstaw programu leży przekonanie, iż ułatwiając dzieciom oraz młodzieży dostęp do aktywności fizycznej, inspirujemy je do dołączenia do kultury ruchu, a tym samym wierzymy, iż w przyszłości staną się aktywnymi dorosłymi.

NASZE PARTNERSTWA

Polski Komitet Olimpijski

Polski Komitet Olimpijski jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków, organizacji sportowych i innych osób prawnych, realizujących cele i zadania Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane z rozwojem sportu polskiego. Od blisko 90 lat rozwija aktywną i wielokierunkową działalność, stwarza warunki i organizuje udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, promuje ideę olimpijską i upowszechnia sport, włącza polski ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim, podejmuje różnorodne działania w dziedzinie edukacji olimpijskiej i przyczynia się do trwałych związków sportu ze sztuką.

Polska siatkówka

Polska siatkówka to 90 lat tradycji. Jej przedstawiciele byli współzałożycielami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) w roku 1947 i Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) w roku 1963. Polski Związek Piłki Siatkowej pod taką właśnie nazwą funkcjonuje od 1957 roku. PZPS jest w kraju i za granicą jedynym reprezentantem zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej piłki siatkowej we wszystkich jej odmianach aprobowanych przez FIVB i CEV, z zastrzeżeniem uprawnień Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Fundacja Moniki Pyrek

Fundacja Moniki Pyrek tworzy projekty dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz opiekunów zachęcające do bycia aktywnym i spędzania wolnego czasu na sportowo! Fundacja prowadzi również Fundusz stypendialny dla młodych sportowców.

Polski Związek Tenisowy

Polski Związek Tenisowy założony został 27 sierpnia 1921 roku w Poznaniu. Obecnie jego siedziba PZT mieści się w Warszawie. Działalność związku dotyczy organizacji współzawodnictwa w tenisie we wszystkich kategoriach wiekowych wśród młodzieży i dorosłych. PZT jest autorem Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa wspierającego rozwój tenisowy kilku tysięcy dzieci w Polsce. Jest też organizatorem Narodowego Dnia Tenisa, który na stałe wpisał się w kalendarz miłośników tego sportu.

Polski Związek Żeglarski

Polski Związek Żeglarski jest stowarzyszeniem działającym od 1924 r. Jego działalność obejmuje wszystkie formy żeglarstwa. PZŻ organizuje liczne projekty, wydarzenia i żeglarskie imprezy sportowe (regaty). Misją PZŻ jest upowszechnianie żeglarstwa, zaakcentowane w sposób szczególny poprzez dedykowane działania, skierowane do dzieci i młodzieży. PZŻ reprezentuje polskie żeglarstwo w międzynarodowych stowarzyszeniach żeglarskich (World Sailing oraz EUROSAF). Pośród licznych działań, PZŻ nominuje i szkoli zawodników kadry narodowej i wybiera reprezentantów Polski do mistrzostw Europy i świata oraz Igrzysk Olimpijskich.