Jogi információk

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 2020. november 12.

Ferrero International S.A., székhelye: 16, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg (a továbbiakban: "Ferrero", "mi")

A Ferrero a(z) www.kinderjoyofmoving.com/int/hu/ webhely és az előbb említett webhelyen keresztül elérhető mikrooldalak kezeléséért felel és a tartalom tulajdonosa (mindegyik egy „Oldal”, együttesen „Oldalak”). Felhívjuk figyelmét, hogy a Ferrero nem felel a Ferrero-csoport más vállalatai által fenntartott bármely más weboldal tartalmáért.

Az oldalt a Ferrero megbízásából a(z) EY Advisory hozta létre és kezeli, amelynek székhelye: Milan, via Meravigli 14.

 1. A használati feltételek elfogadása. Az oldalak elérésére és azok használatára a következő használati feltételek vonatkoznak („Használati feltételek”). Az oldalak elérésével vagy használatával Ön elfogadja ezeket a Használati feltételeket, és betartja az összes vonatkozó törvényt. Ha nem fogadja el ezeket a Használati feltételeket, korlátozás és feltételek nélkül, akkor nem használhatja az oldalt. A Ferrero e tájékoztató frissítésével bármikor és saját kizárólagos belátása szerint felülvizsgálhatja a következő Használati feltételeket. Ezek a felülvizsgálatok kötelezik Önt, ezért rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt, hogy áttekintse az éppen hatályos Használati feltételeket, amelyek kötelezik Önt.
   
 2. Az oldal rendeltetésszerű használata. Az oldal és tartalma kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra való. Az oldalt és tartalmát semmilyen kereskedelmi tevékenységhez nem használhatja.

  Az oldalra való belépéshez legalább 14 évesnek kell lennie. Ugyanakkor egyes tartalmaknak vagy funkcióknak eltérő életkor-korlátozása lehet, attól függően, hogy mi a megfelelő vagy törvényileg megengedett bizonyos életkorban. Tájékoztatni fogjuk Önt, ha további életkor-korlátozások érvényesek, és Ön elfogadja, hogy meg kell felelnie az életkorral kapcsolatos követelményeknek és köteles életkor-ellenőrzésen átmenni. Az oldal elérésével vagy egyes szolgáltatásainak használatával kijelenti, hogy a törvény szerint elég idős ahhoz, hogy belépjen ezekbe a Használati feltételekbe, vagy ha nem, akkor ehhez megkapta a szülő/törvényes gyám engedélyét.
   
 3. Tartalom és szellemi tulajdonjogok birtokosa; a tartalom feltételes használata. Az oldal tartalma és bármely más anyag az oldalon, beleértve, de nem kizárólag, az oldalon található műalkotásokhoz, játékokhoz, rajzokhoz, bármilyen letölthető anyaghoz, grafikához, fényképekhez, szövegekhez, videó- és hangklipekhez, védjegyekhez és logókhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogokat (együttesen "Tartalom") a Ferrero és/vagy kapcsolt vállalatainak tulajdona. Az oldalhoz és az ott található Tartalomhoz kizárólag személyes, nem kereskedelmi vagy szórakoztatási célokból férhet hozzá és erre használhatja. Tilos bármilyen módon lemásolni, sokszorosítani, újrafelhasználni, továbbadni, adaptálni, közzétenni, lefényképezni, posztolni, feltölteni, terjeszteni, módosítani, továbbítani vagy származékos műveket készíteni az egyes tartalmakból bármilyen módon, beleértve minden nyilvános vagy kereskedelmi célt is, a Ferrero vagy az ilyen anyagok tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Minden olyan jogot, amelyet a következő Használati feltételek nem biztosítanak, a Ferrero kifejezetten fenntart.

  Az oldalakon megjelenő összes védjegy, márkanév és logó, valamint az összes kapcsolódó terméknév, formatervezési minták és szlogenek a Ferrero, kapcsolt vállalatainak és/vagy licenciaadóinak a (bejegyzett vagy nem bejegyzett) védjegye vagy szolgáltatás-védjegye, hacsak a jelen dokumentum másként nem rendelkezik. A Ferrero, kapcsolt vállalatai, valamint licenciaadói kifejezetten fenntartanak minden szellemi tulajdonjogot minden tartalommal kapcsolatban az oldalon. Saját belátása szerint a Ferrero, kapcsolt vállalatai vagy licenciaadói a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényesíthetik szellemi tulajdonjogaikat, többek között büntetőeljárások útján.
   
 4. Felhasználói magatartás/ Elfogadható használat irányelvei. Az oldal lehetőséget adhat arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal, és megossza gondolatait, információit és anyagait. Megértette, hogy a felhasználók által az oldalakon közzétett tartalmak nem feltétlenül felelnek meg a Ferrero véleményének vagy eszményeinek. A Ferrero elvárja, hogy minden felhasználó tiszteletteljesen viselkedjen a többiekkel. Ha tudomást szerez arról, hogy ezeket az elfogadható használatra vonatkozó irányelveket valaki megsérti vagy egy felhasználó elfogadhatatlanul viselkedik, vegye fel a kapcsolatot velünk, és jelentse a 17. szakaszban biztosított eszközök egyikével.

  Kizárólag Ön felel az oldalra Ön által továbbított tartalomért, információért és minden egyéb anyagért (beleértve, de nem kizárólag a kreatív ötleteket, javaslatokat és visszajelzéseket/információkat a Ferrero termékeiről és szolgáltatásairól) („Felhasználó által létrehozott tartalom”) és Ön vállalja, hogy nem tart másik felet felelősnek bármely olyan más felhasználóktól származó bármely tartalomért, információért vagy anyagért, amelyhez az oldalon keresztül fér hozzá.

  Az alábbiakban felsorolt tiltott Felhasználó által létrehozott tartalom kategóriái pusztán példa, a felsorolás nem teljeskörű. Korlátozás nélkül vállalja, hogy nem tesz közzé vagy küld el semmilyen olyan tartalmat a felhasználók számára, amely:
   
  • rágalmazó, gyalázkodó, obszcén, profán, botrányos, uszító, pornográf, illetlen vagy sértő;
  • Más szellemi tulajdonjogát (például zene, videók, fotók vagy más anyagok, amely anyagok tulajdonosától írásos engedélyt Ön nem kapott az oldalon való közzétételhez) sérti vagy ezzel kapcsolatban jogsértést követ el;
  • Megsérti bármelyik fél nyilvánossághoz vagy magánélethez való jogát;
  • Fenyegetőek, molesztálóak vagy zaklatásra, rasszizmusra, diszkriminációra, fanatizmusra, gyűlöletre vagy bármilyen fizikai erőszakra buzdítanak valamely csoporttal vagy egyénnel szemben;
  • Pontatlanok, hamisak vagy bármilyen módon megtévesztőek;
  • Illegális, vagy közvetlenül vagy közvetve valamilyen illegális tevékenységet segít elő;
  • Elősegíti egy másik személy szerzői jog által védett műveinek vagy az ilyen művekre mutató linkek illegális vagy illetéktelen másolását, vagy információt nyújt a biztonsági intézkedések megkerülésére;
  • „Álcázott” trágár szavakat tartalmaz (pl. F@&#);
  • Számítógépes vírusokat vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmaz, amelyek bármely számítógépes szoftver, hardver vagy telekommunikációs berendezés működésének megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására szolgálnak; vagy
  • Bármilyen reklám- vagy promóciós anyagot, „levélszemetet”, „spam-et”, „lánclevelet”, „piramisjátékot” vagy bármilyen más felhívást tartalmaz.

  Felülvizsgálhatjuk, módosíthatjuk vagy törölhetjük az Ön által az oldalra beküldött vagy mások által posztolt vagy közzétett tartalmat és anyagokat saját kizárólagos belátásunk szerint, de erre nem vagyunk kötelesek. Mindenesetre döntésünk végleges.

  Tudatában van annak, hogy az oldal használatával különféle forrásokból származó tartalomnak és anyagoknak lesz kitéve, és hogy a Ferrero nem felel az ilyen tartalom és anyag, vagy ezen tartalomhoz és anyaghoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokért, pontosságáért, megfelelőségéért, hasznosságáért, biztonságáért.

  Nem használhat spidereket, robotokat, adatbányászati technikákat vagy más automatizált eszközöket vagy programokat az oldalon elérhető tartalom katalogizálására, letöltésére vagy más módon történő reprodukálására, tárolására vagy terjesztésére. Ezenkívül nem használhat semmilyen automatizált eszközt az oldal manipulálására, és nem kísérelhet meg túllépni a jelen Használati feltételekben meghatározott engedélyeken és hozzáférési korlátokon. Egy oldal használatát vagy az oldalhoz való hozzáférését harmadik félnek nem értékesítheti tovább.
   
 5. A megosztott, elküldött, közzétett, benyújtott vagy továbbított anyag tulajdonjoga; Használati jog; Beküldések. Olyan funkciókat tartalmazhat az oldal, amelyek lehetővé teszik, hogy megjegyzéseket, fényképeket, videókat, zenéket vagy bármilyen más anyagot vagy tartalmat feltölthessen, megoszthasson, elküldhessen, továbbíthasson vagy átadhasson az oldalnak (Felhasználó által létrehozott tartalom). Harmadik felek által létrehozott tartalom feltöltése nem engedélyezett engedélyük nélkül. Minden, a Ferrerónak benyújtott, közzétett, átadott vagy továbbított tartalom eredetiségét biztosítja tehát a felhasználó, aki feltölti, és hozzáférhetővé válhat a nyilvánosság számára (adott esetben az Ön nevével, felhasználónevével, városával, országával és/vagy fényképével együtt) és nem kell bizalmas anyagként kezelni. Az ilyen Felhasználó által létrehozott tartalmat, miután továbbították őket a Ferrerónak, a Ferrero szabadon felhasználhatja. A Ferrero és kapcsolt vállalatai szabadon felhasználhatják az ilyen Felhasználó által létrehozott tartalmat korlátozás nélkül, BÁRMILYEN KOMPENZÁCIÓ, KÖTELEZETTSÉG VAGY FELELŐSSÉG NÉLKÜL ÖN FELÉ, bármilyen célra (harmadik felek jogainak sérelme nélkül), beleértve például, de nem kizárólag, az alábbiakat:
   
  • A Felhasználó által létrehozott tartalom világszerte történő felhasználása és megjelenítése bármilyen típusú elektronikus vagy digitális médiumban, kereskedelmi, marketing és/vagy közönségkapcsolati célokból, örökre;
  • A Felhasználó által létrehozott tartalom használata és megjelenítése más weboldalak és közösségi oldalak látogatói számára, beleértve, de nem kizárólag, a Facebookot, a Twittert, a Pinterestet vagy a Google+ szolgáltatást;
  • A Felhasználó által létrehozott tartalom használata és megjelenítése termékek fejlesztéséhez, gyártásához, reklámozásához, promóciójához és marketingjéhez.

  Adatait feldolgozhatjuk és harmadik fél számára hozzáférhetővé tehetjük, amennyiben Ön beleegyezését adta.

  A Ferrero és kapcsolt vállalatai továbbá jogosultak bármilyen médiumban sokszorosítani, nyilvánosságra hozni, továbbítani, közzétenni, sugározni vagy posztolni vagy szerkeszteni, módosítani vagy törölni bármely Felhasználó által létrehozott tartalom egészét vagy bármely részét. A Ferrero nem felelős az ilyen Felhasználó által létrehozott tartalom közzétételéért vagy a Felhasználó által létrehozott tartalomhoz való bármely hasonlóságért, vagy a Ferrero bármely jövőbeni felhasználásáért vagy tevékenységéért.

  Hozzájárul ahhoz, hogy a Ferrero és kapcsolt vállalatai e-mailben (vagy az Ön által jelzett más módon) felvehesse Önnel a kapcsolatot bármely Felhasználó által létrehozott tartalommal kapcsolatos bármilyen kérés kapcsán. Az oldalak lehetővé tehetik, hogy kreatív ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat küldjön a Ferrerónak ("Beküldések"); az oldalon vagy más módon folytatott bármely kommunikáció során ne továbbítson beküldéseket a Ferrerónak, hacsak erre nem kérik. .
   
 6. Linkek más oldalakra. Az oldal tartalmazhat linkeket más weboldalakra, amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak, nem mi üzemeltetjük vagy tartjuk fenn őket. Figyeljen, amikor elhagy egy oldalt, és olvassa el az egyes felkeresett weboldalak általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit. Önnek függetlenül értékelnie kell minden olyan weboldal hitelességét is, amely oldalaink egyikén jelenik meg, vagy annak állítja be magát (beleértve azokat is, amelyekhez a link e-mailben érkezik). Bár lehetnek linkek egy oldalon, tartalmukat nem tudjuk ellenőrizni, ajánlani vagy jóváhagyni, és nem kapcsolódunk ezen weboldalakhoz, illetve tartalmukhoz, termékeikhez, szolgáltatásaikhoz vagy adatvédelmi irányelveikhez. Bármely harmadik fél oldalának megtekintése saját felelősségére történik. Ha bizonyos weboldalakról letölt anyagokat, fennáll annak a kockázata, hogy megsérti a szellemi tulajdonjogokat, vagy vírusokat visz be számítógépes rendszerébe.
   
 7. Promóciók és ajánlatok. Időről időre saját belátásunk szerint promóciót (például versenyeket, nyereményjátékokat, azonnali nyereményjátékokat stb.) vagy kedvezményes ajánlatot kínálhatunk az oldalon ("Promóció"). Egy oldalon felsorolt bármely promóció érvénytelen, ahol tiltott, és a promócióval kapcsolatos hivatalos szabály közzétételétől függ. Minden promóciónak megvannak a saját szabályai és feltételei, amelyek kiegészítik a jelen Használati feltételeket. Bármely promócióban való részvétel szükségessé teszi, hogy elfogadja ezeket a szabályokat és feltételeket.
   
 8. Tranzakciók az oldalon. Ha az oldalon elérhető árukat meg akarja vásárolni (a továbbiakban: "Tranzakció"), akkor felkérést kap, hogy adjon meg bizonyos, a tranzakciója szempontjából releváns információkat (például hitelkártyája száma, számlázási címe, szállítási információk stb.). Kijelenti és garantálja, hogy (i) törvényes joga van a tranzakció során használt hitelkártya, bankkártya vagy más fizetési mód használatára, és (ii) tizennyolc (18) éves vagy idősebb, vagy egyik szülője, illetve törvényes gondviselője Önnel van, aki az Ön nevében elvégzi a tranzakciót. Fenntartjuk a jogot, hogy saját kizárólagos belátásunk szerint visszautasítsuk vagy töröljük a megrendeléseit. Néhány olyan eset, amely a megrendelés törlésével járhat, többek között, de nem kizárólag, azok az esetek, amikor a termék ára hibásan van feltüntetve; amikor a fizetési vagy számlázási információkat nem lehet megerősíteni; vagy amikor a termék már nem szerepel a készletünkben vagy a harmadik fél teljesítési szolgáltatónknál. Abban az esetben, ha lemondunk egy megrendelést, megpróbáljuk értesíteni Önt a megrendelés leadásakor megadott e-mailen, számlázási címen és/vagy telefonszámon keresztül.
   
 9. Adatvédelem. Személyazonosításra alkalmas információinak védelme nagyon fontos számunkra. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen információkat gyűjtünk, használunk, teszünk közzé, és hogyan dolgozzuk fel ezt az információt, kérjük, olvassa el adatvédelmi irányelveinket, amelyek azt szabályozzzák, hogyan használja az oldalainkat.
   
 10. Export ellenőrzés. Az oldalainkon található szoftverekre vagy bármely más anyagra az Egyesült Államok exportellenőrzése vonatkozhat. Az oldalainkon semmilyen szoftvert nem lehet letölteni vagy exportálni (i) a következő országokba (vagy ezen országok állampolgára vagy lakosa) számára: Kuba, Irak, Líbia, Észak-Korea, Irán, Szudán, Szíria vagy bármely más olyan ország, amelyre az Amerikai Egyesült Államok áruembargót vezetett be, vagy bármely más olyan országba, amelyhez külön engedélyre van szükség, vagy amelyre korlátozást vagy tiltást alkalmazott az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Irodája, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzésével Foglalkozó Hivatala vagy más hasonló ügynökség; vagy (ii) bárki számára, aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Különös Megjelölésű Állampolgárok listáján (List of Specially Designated Nationals), vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Rendelésmegtagadási Táblázatában (Table of Deny Orders), vagy hasonló programokban. Ha letölt vagy használ egy szoftvert az oldalainkon, kijelenti és garantálja, hogy Ön semelyik bármely ilyen listán szereplő országban nem tartózkodik, nem áll irányítása alatt, vagy semelyik bármely ilyen listán szereplő országnak sem a lakosa vagy állampolgára.
   
 11. Szavatosság és jótállás kizárása/A felelősség kizárása.
  MINDENFÉLE KIFEJEZETT ÉS JOGSZABÁLYBÓL LEVEZETHETŐ JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAG A FORGALMAZHATÓSÁG TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT SZAVATOLÁSÁT, JOGTISZTASÁGI SZAVATOSSÁGOT, JOGCÍMSZAVATOSSÁGOT VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. VEGYE FIGYELEMBE, HOGY EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK BIZONYOS TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT GARANCIA KIZÁRÁSÁT, EZEKBEN AZ ESETEKBEN A FENTI KIZÁRÁSOK NÉMELYIKE ÖNRE NEM VONATKOZIK. NEM JELENTJÜK KI, VAGY GARANTÁLJUK, HOGY AZ OLDALAK, BÁRMELY SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM VAGY A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM HASZNÁLATA ÖN ÁLTAL NEM SÉRTI HARMADIK FELEK JOGAIT. NEM GARANTÁLJUK, HOGY EGY OLDAL, BÁRMELY TARTALOM, VAGY EGY OLDALON KERESZTÜL ELÉRT TARTALOM TELJESEN BIZTONSÁGOS, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI VAGY HIBAMENTES LESZ, HOGY A HIBÁK KI LESZNEK JAVÍTVA, VAGY HOGY EGY OLDAL VAGY AZ OLDALT ELÉRHETŐ TEVŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTES LESZ. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET EGY OLDAL HASZNÁLATÁÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A TARTALMAT ÉS BÁRMELY ÁLLÍTÁST, HIBÁT VAGY KIHAGYÁST, AMI RAJTA TALÁLHATÓ, HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, BÁRMELY HARMADIK FÉL JOGAIT SÉRTŐ TARTALMAT), LINKEKET BÁRMELY MÁS WEBOLDALRA, VAGY JELLEGÉT VAGY TARTALMAIT, VAGY BÁRMELY EGYÉB OLYAN ANYAGOT, AMELY EGY OLDALHOZ ÉS AZ ÖN ÁLTAL VALÓ HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDIK. AKÁRMELYIK FELELŐSSÉG-ELMÉLET ALAPJÁN SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK SZERZŐDÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, VAGY EGYÉB MÉLTÁNYOSSÁG- VAGY JOGELMÉLET ALAPJÁN BÁRMELY ÉS MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, ELRETTENTÉSI CÉLT SZOLGÁLÓ, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁR KAPCSÁN (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGEKET, KIESETT NYERESÉGET, ELVESZTETT ADATOT, ELVESZTETT LEHETŐSÉGET, FEDEZETÜL SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGEKET ÉS SZEMÉLYES SÉRÜLÉST/JOGTALAN HALÁLT), EZEK MINDEGYIKE KI VAN ZÁRVA A FELEK EGYETÉRTÉSÉVEL, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY BENNÜNKET FIGYELMEZTETTEK-E VAGY SEM AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. HA EGY OLDALLAL ELÉGEDETLEN, EGYETLEN JOGORVOSLATA AZ, HOGY NEM HASZNÁLJA TOVÁBB AZ OLDALT. VEGYE FIGYELEMBE, HOGY EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT, EZEKBEN AZ ESETEKBEN A FENTI KIZÁRÁSOK NÉMELYIKE ÖNRE NEM VONATKOZIK.
   
 12. Kártalanítás. Egy oldal használatával Ön vállalja, hogy védelmet, kártalanítást nyújt, illetve mentesíti a felelősség alól a Ferrerót, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, anyavállalatát, leányvállalatait, kapcsolt vállalatait, üzleti partnereit, weboldal-fejlesztőit, képviselőit és ügynökeit (együttesen: „Mentesített Felek"), minden olyan követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, költséggel vagy tartozással és kiadással szemben (ideértve, de nem kizárólagosan az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket), amelyek az alábbiakból adódnak: (i) ha a Használati feltételek bármelyikét bármikor megsérti, (ii) bármely Benyújtás vagy Felhasználó által létrehozott tartalom (ideértve, de nem kizárólag, a szerzői jogok, védjegyek, üzleti titkok vagy harmadik felek egyéb szellemi tulajdonjogainak, a nyilvánossághoz való jognak, a magánélethez való jognak a megsértését vagy rágalmazást), (iii) ha egy oldalon, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalmat vagy funkciót használ (kivéve, ha egy követelés a Ferrero által létrehozott anyagok által egy harmadik fél jogainak megsértésén alapul), (iv) ha megsérti az alkalmazandó jogot, vagy egy olyan harmadik féllel kötött megállapodást vagy feltételt, amely Önre vonatkozik, és (v) egy oldalra vonatkozóan és az Ön hozzáférésével és használatával kapcsolatos bármely más ügy.

  Ön vállalja, hogy minden erőfeszítést megtesz a velünk való együttműködés érdekében bármely ilyen ügy védelmében. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk bármely kérdésben, amellyel kapcsolatban Ön kártérítéssel tartozik.
   
 13. Alkalmazandó jog/Joghatóság. Az oldallal és/vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos minden kérdést a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szabályoznak és értelmeznek, a kollízió vagy a jogválasztás elveire való hivatkozás nélkül. Ön elfogadja, hogy az oldallal és/vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos jogi eljárások kizárólagos joghatósága és helyszíne Luxemburg városának megfelelő bíróságai.

  Az előbbiek ellenére, ha Ön az Egyesült Államok vagy Kanada állampolgára vagy az Egyesült Államokban vagy Kanadában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy az Egyesült Államokból vagy Kanadából érkezik egy oldalra, akkor az oldalakra/a jelen Használati feltételekre New York állam törvényei az irányadók (USA), és Ön elfogadja, hogy a weboldallal és/vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos jogi eljárások kizárólagos joghatósága és helyszíne New York megye (New York állam, USA) bíróságai. Nem garantáljuk és nem feltételezzük, hogy az oldalak vagy az oldalakon található tartalom/anyagok megfelelőek az Európai Unión vagy az Egyesült Államokon kívüli használatra.

  Bár oldalaink világszerte elérhetők, előfordulhat, hogy az oldalainkon említett vagy hivatkozott tartalom nem mindekinek vagy minden földrajzi területen érhető el.

  Ezenkívül az oldalak tartalmazhatnak bizonyos szakaszokat, amelyek kifejezetten egy adott földrajzi területre vannak tervezve ("Helyi szekciók"). Felhívjuk figyelmét, hogy a helyi szekcióknak lehetnek külön szabályai ("Házirend"), amelyek elsőbbséget élveznek a Használati feltételekkel szemben. Tájékoztatjuk Önt, ha a házirend alkalmazandó, és ha bármely helyi szekcióhoz hozzáfér és/vagy használja, akkor vállalja, hogy betartja a vonatkozó házirendet. Ezenkívül nem mindenki vehet részt, jogosult az ajánlatokra, vagy kaphat nyereményeket adott esetben, az oldalakon elérhető sorsolásokon, tartalomban vagy hasonló promóciókban. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját kizárólagos belátásunk szerint bármikor korlátozzuk oldalaink elérhetőségét és/vagy bármilyen szolgáltatás nyújtását bárkinek, bármely földrajzi területen vagy joghatóság számára. Kizárólag Ön felel bármely alkalmazandó helyi törvénynek való megfelelésért.
   
 14. Tájékoztatás a Digital Millennium Copyright Act-ről ("DMCA") (csak az Egyesült Államokban). Irányelvünk az, hogy megfelelően reagáljunk az 1998. évi Digital Millennium Copyright Act (DCMA) állítólagos megsértéséről szóló bejelentésekre, ideértve a jogsértő tevékenységhez kapcsolódónak tartott anyaghoz való hozzáférés megszüntetését vagy eltávolítását. Ha jóhiszemű meggyőződése, hogy az egyik oldalunkon elérhető anyag sérti az Ön szerzői jogait, akkor nyújtson be az oldallal vagy tartalmával kapcsolatos jogsértésről szóló felszólítást vagy értesítést az alábbiak szerint kijelölt Ferrero képviseletnek:

  Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Consumer Relations 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873 Telephone Number: (800) 688-3552
   
 15. Elválaszthatóság. Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését bármely okból bármely törvény vagy közrend érvénytelennek, illegálisnak vagy nem végrehajthatónak tartja, ez a rendelkezést csak annyiban érinti, amennyiben érvénytelen vagy nem végrehajtható és a fennmaradó rendelkezések maradéktalanul hatályosak és érvényben maradnak.
   
 16. Lemondás; Jogorvoslatok. Ha egyáltalán vagy részben nem élünk valamely jogunkkal, vagy ezen Használati feltételekkel kapcsolatban Ön szerződésszegést követ el és lemondunk jogainkról, ez nem akadályozza az ilyen jogok későbbi gyakorlását, és nem minősül a Használati feltételek bármely részével kapcsolatos későbbi ugyanazon vagy valamely más szerződésszegés elfogadásának részünkről. A jelen Használati feltételek szerinti jogaink és jogorvoslataink kumulatívak, és bármely ilyen jog vagy jogorvoslat gyakorlása nem korlátozza bármely más jog vagy jogorvoslat gyakorlásával kapcsolatos jogunkat.
   
 17. Elérhetőség. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az oldalakkal vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, vagy ha olyan tartalmat szeretne jelenteni, amely véleménye szerint nem felel meg a jelen Használati feltételeknek, felveheti velünk a kapcsolatot a következő címeken:

  Ferrero International S.A. Attn: Consumer Relations – 16, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg © 2020 Ferrero Group. Minden jog fenntartva.